Moksi


"Moksilla on ikää yli 400 vuotta, kylä on alueeltaan laaja ja sen asukkaat ovat aina olleet aktiivisia ja "aikaansaapia"." 

Moksin kyläkirja, 2006


Moksi ry

Moksin yhdistysten historia ulottuu yli 90 vuoden taakse. Vuonna 2018 Moksin kyläseura, nuorisoseura ja pienviljelijäyhdistys yhdistyivät Moksi ry:ksi. Moksi ry on kaikille avoin yhdistys ja mukaan voivat liittyä kaikki. Kuulumalla yhdistykseen saa erilaisia yhdistyksen jäsenetuja, mm. Moksin kylälehti jaetaan jäsenille ja saat vuokrahinnoista sekä tapahtumista alennuksia. Yhdistyksen vuosimaksu on 20€ ja liittymismaksu 5€. Liittyä voit Ota meihin yhteyttä- lomakkeella ja saat tarkemmat liittymistiedot tai erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Kylällä toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu seuran hallituksen kautta.
Jokainen kyläläinen ja kesäasukas voi oman osaamisen tai kiinnostuksen mukaan liittyä hallitukseen ja/tai osallistua tapahtumien järjestelyihin.

Hallitus vastaa mm. kiinteästä omaisuudesta ja rakennusten huoltotöistä. Vastaa koneista ja kalustosta, niiden vuokraamisesta sekä huollosta ja korjauksesta. Pitää yllä jäsenrekisteriä. Huolehditaan Moksin jätepisteestä ja sen osakasrekisteristä.

Moksinjärvi
Moksinjärvi

Moksin Erämiehet ry

Moksin Erämiehet ry on perustettu vuonna 1962. Sen tukikohtana toimii Moksin metsätien laitaan rakennettu Mörönpesä. Moksin Erämiehissä on nykyisellään noin 50 jäsentä, ja hirviporukan vahvuus nousee 20:een. Yhdistyksessä toimii hirvi- ja pienriistajaostot.

Yhteystiedot:

  • Puheenjohtaja: Juho Karila, juho899@hotmail.com, p. 041 5072 589


.