Moksi


"Moksilla on ikää yli 400 vuotta, kylä on alueeltaan laaja ja sen asukkaat ovat aina olleet aktiivisia ja "aikaansaapia"." 

Moksin kyläkirja, 2006


Moksi ry

Moksin yhdistysten historia ulottuu yli 90 vuoden taakse. Vuonna 2018 Moksin kyläseura, nuorisoseura ja pienviljelijäyhdistys yhdistyivät Moksi ry:ksi. Moksi ry on kaikille avoin yhdistys ja mukaan voivat liittyä kaikki. Kuulumalla yhdistykseen saa erilaisia yhdistyksen jäsenetuja, mm. Moksin kylälehti jaetaan jäsenille, vuokrahinnoista alennuksia. Yhdistyksen vuosimaksu on 20€ ja liittymismaksu 5€. Liittyä voit Ota meihin yhteyttä- lomakkeella ja saat tarkemmat liittymistiedot, tai erilasten tapahtumien yhteydessä.

Kylällä toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
tapahtuu erilaisten toimikuntien kautta. Jokainen kyläläinen ja kesäasukas voi oman osaamisen tai kiinnostuksen mukaan liittyä toimikuntaan.

Kiinteistöt: Vastaa mm. kiinteästä omaisuudesta, rakennusten huoltotöistä

Koneet ja kalusto: Vastaa koneista ja kalustosta, niiden vuokraamisesta sekä huollosta ja korjauksesta

Jäsenrekisteri ja tiedotus: Ylläpitää jäsenrekisteriä ja julkaisee Moksin kylälehden kolme kertaa vuodessa yhdistyksen jäsenille

Huvitoimikunta: Järjestää toimintaa kylän eri ikäluokille tarpeen ja toiveen mukaan

Jätetoimikunta: Vastaa Moksin jätepisteestä ja sen osakasrekisteristä

Rallitoimikunta: Vastaa mahdollisten rallien järjestämisestä yhdessä muiden seurojen kanssa. Huolehtii tarvittavista koulutuksista,kuten järjestyksenvalvontakoulutus, hygieniapassi ym.

Moksinjärvi
Moksinjärvi

Moksin Erämiehet ry

Moksin Erämiehet ry on perustettu vuonna 1962. Sen tukikohtana toimii Moksin metsätien laitaan rakennettu Mörönpesä. Moksin Erämiehissä on nykyisellään noin 50 jäsentä, ja hirviporukan vahvuus nousee 20:een. Yhdistyksessä toimii hirvi- ja pienriistajaostot.

Yhteystiedot:

  • Puheenjohtaja: Juho Karila, juho899@hotmail.com, p. 041 5072 589


.